Återvinning av bilbatterier

Återvinning av bilbatterier

Återvinning av bilbatterierÅtervinning av bilbatterier är väldigt hög i Sverige, Det finns mätningar som påvisar att hela 99,9% av alla nya bilbatterier som når den svenska marknaden går tillbaka till återvinning. Det är långt över de 95% som är rekommenderade inom återvinningsbranschen. Det som återvinns i ett bilbatteri är främst metallen bly som hela batteriet bygger på och 80% av allt återvunnet bly går tillbaka för ändamålet batteritillverkning. Varje år samlas det in ca. 60 000 ton batterier i Sverige, och de allra flesta batterier som samlas in går till Boliden Bergsöe smältverk för bly i Landskrona. Även om det är den åtråvärda metallen bly som återvinns sker även viss återvinning av elektrolyt eller batterisyra som det heter i folkmun. Batterisyra blir till svavelsyra och plast och annat blir till värme genom förbränning i Landskrona värmeverk.

Är det bara återvinning av blybatterier?

Hos Boliden Bergsöe i Landskrona sker endast återvinning av bilbatterier baserade på bly, men det sker även återvinning av litiumbatterier på andra plaster i Sverige. Litiumbatterier innehåller en del av metallen lithium men vissa batterier innehåller även cobolt som är en ädelmetall. Lithiumbatterier återfinns i stor mängd i hemelektronik och finns i de flesta förekommande fall i mobiltelefoner och radiostyrda bilar bla. Andra batterier som återvinns är nickelkadmium batterier och de går ofta under benämningen ficklampsbatterier. Även återvinning av ficklampsbatterier sker idag i moderna återvinningsanläggningar i Sverige.

Blybatteri som ska återvinnasSånart Boxholm AB är specialiserade på att samla in och se till att bilbatterier och lastbilsbatterier återvinns på ett korrekt sätt enligt de lagar och regler som finns upprättade för ändamålet. Priset som man får betalt per kilo baseras på faktiska metallpriser på råvarbörsen LME som står för London Metal Exchange. Varje batteri som återvinns är till stor nytta för mindre miljöpåverkan och en friskare natur som följd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>